Upute za predstavnike stanara – COVID-19

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je uputu za predstavnike stanara vezano uz COVID – 19

Uputu možete preuzeti ovdje

Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

Obavijest zbog smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirsuom COVID 19

Radi prevencije širenja koronavirusa (COVID 19),
Stanouprava d.o.o., od 16. ožujka o.g. do daljnjega ograničava rad sa strankama, a kontakt će biti moguć isključivo putem telefona u vremenu od 7 do 15 sati.
Broj za prijave kvarova: 031/701-376
Na terenu će se rješavati samo hitni kvarovi.

Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Temeljem članka 422. Zakona o trgovačkim društvima (,,NN”; broj: 111/93.; 34/99.; 121/99.; 52/00.; 118/03.; 107/07.; 146/08.; 137/09.; 152/11.; 111/12.; 68/13. i 110/15), točke XVI Izjave o osnivanju dru5tva s ograničenom odgovornošću, te članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (,,NN”, broj :25/13 . i 85/15.), Uprava dru5tva donosi slijedeću

Odluka o imenovanju službenika za informiranje /pdf/

Objavljeno u Odluke i izvješća | Komentiraj

Plan nabave roba i usluga za 2020. godinu

Plan nabave roba i usluga za 2020. godinu/pdf/

Objavljeno u Financijska izvješća | Komentiraj

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Objavljeno u Odluke i izvješća | Komentiraj

Iskaz interesa za poslovno tehničku suradnju

Poštovani,

Stanouprava d.o.o. Beli Manastir traži pravne/ fizičke (obrte) osobe registrirane za djelatnosti vodoinstalaterskih, građevinskih i elektroinstalaterskih radova.

Molimo zainteresirane da nas kontaktiraju na broj telefona: 031/ 701-376 ili na e-mail administracija@stanouprava.hr.

Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

Plan nabave roba i usluga za 2019. godinu

Plan nabave roba i usluga za 2019. godinu /pdf/

Objavljeno u Financijska izvješća | Komentiraj

Odluka i izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Odluka i izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Objavljeno u Odluke i izvješća | Komentiraj

Izmjene i dopune plana nabave 2018 g.

Izmjene i dopune plana nabave 2018 g.

Objavljeno u Financijska izvješća | Komentiraj

Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Odluka o planu nabave za 2018
Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Objavljeno u Financijska izvješća | Komentiraj