Ugovorno upravljanje

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima određeno je da zgrade (tri ili više suvlasnika) moraju imati upravitelja koji je registriran za tu djelatnost koji upravlja zgradom, održava ju, prikuplja pričuvu za zgradu te obavlja i sve druge poslove koje mu povjere suvlasnici.

Prinudno upravljanje se organizira u slučaju da zgrada nema ugovorno upravljanje tada lokalna uprava (Grad Beli Manastir), te ostale jedinice lokalne samouprave na području Baranje imenuje prinudnog, odnosno privremenog upravitelja koji će upravljati zgradom do sklapanja ugovora o redovnoj upravi.

Ugovorno upravljanje također definira gore navedeni Zakon iz kojeg proizlazi da je za isto potrebno sklapanje 2 temeljna ugovora: Međuvlasnički ugovor koji uređuje odnose među suvlasnicima i Ugovor o upravljanju zgradom kojim se uređuju međusobni odnosi suvlasnika i upravitelja zgrade.

Za sve zgrade koje sa nama imaju sklopljen Ugovor o upravljanju, provodimo poslove redovitog-ugovorenog upravljanja sukladno odredbama međuvlasničkog ugovora suvlasnika zgrade i posebnim odlukama koje suvlasnici donose natpolovičnom većinom.

Tvrtka Stanouprava d.o.o. Beli Manastir društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje nekretninama sa sjedištem u Belom Manastiru, ul. Kralja Tomislava 53 sa jedinim osnivačem društva – Grad Beli Manastir upisano je u sudski registar trgovačkog suda u Osijeku Rješenjem Tt-98/768-4 od dana 25.06.1998.godine.

Primarna djelatnost društva je upravljanje nekretninama i jedini smo upravitelj na području Baranje. Prema poslovnim evidencijama sa danom 31.12.2017. godine društvo Stanouprava d.o.o. Beli Manastir upravlja sa 1638 stambenih jedinica i 61 poslovnim prostorom, što u ukupnoj površini iznosi 86.635,00 m2.

U obavljanju poslova upravljanja zgradama imamo organizirane vlastite hitne intervencije, obrtnike i tvrtke za radove koji su potrebni stambenim zgradama, te sve ostale potrebne djelatnosti koje su potrebne za kvalitetno održavanje Vaše zgrade.