Suvlasnici zgrade

Suvlasnik zgrade je fizička ili pravna osoba koja u zgradi ima vlasništvo nad stanom ili nekim drugim prostorom. Svi suvlasnici zgrade su glavni nositelji prava i obaveza iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Osnovna prava i obveze suvlasnika zgrade, između ostalog su po tom Zakonu:

  • izabrati ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade,
  • izabrati izvršitelje redovnih i vanrednih poslova održavanja zgrade,
  • odlučivati o provođenju redovnih i vanrednih poslova održavanja zgrade,
  • sudjelovati u poslovima održavanja zgrade,
  • provoditi i poštivati sva zakonska rješenja državne i lokalne uprave i samouprave koja se odnose na zgrade.U slučaju promjene vlasnika stana ili druge vrste prostora zgrade, ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade dužan je o tome izvjestiti upravitelja zgrade kako bi se promjenili podaci neophodni za naplatu zajedničke pričuve zgrade.

 

Promjena suvlasnika zgrade

U slučaju promjene vlasnika stana ili druge vrste prostora zgrade, ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade dužan je o tome izvjestiti upravitelja zgrade kako bi se promjenili podaci neophodni za naplatu zajedničke pričuve zgrade.

Također je novi suvlasnik o promjeni vlasništva dužan obavijestiti sve ostale tvrke, državne i lokalne službe koje za prostor kojemu je promjenjen vlasnik ispostavljaju račune za druge usluge, na primjer, račun za struju.

 

Primjer sudjelovanja suvlasnika u poslovima održavanja zgrade

U slučaju nastanka kvara u zgradi, suvlasnik (ili više njih) o nastalom kvaru obavještava ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade. Ukoliko se radi o kvaru koji nije potrebno hitno popraviti suvlasnik sudjeluje u raspravi u svezi izbora ponude za otklanjanje kvara. Za vrijeme izvođenja radova osigurava pristup u stan ili drugu vrstu prostora čiji je vlasnik ukoliko je to potrebno. Po okončanju radova zajedno sa ovlaštenim predstavnikom provjerava i potvrđuje da li su radovi u prostoru čiji je vlasnik izvršeni kvalitetno i sukladno ponudi.