Obrasci

Priloženom dokumentacijom možete se koristiti  vezano uz poslove upravljanja zgradama.

Pritom je važno napomenuti da je potpisivanje osnovnih dokumenta valjano ako ga potpišu suvlasnici preko 50% prostora zgrade tj. kada ga svojim potpisom ovjeri (potpiše) natpolovična većina vlasnika, odnosno popularno rečeno 51% ukupne površine posebnih dijelova zgrade, a što je određeno Zakonom

  • MEĐUVLASNIČKI UGOVOR
  • UGOVOR O UPRAVLJANJU
  • ODLUKA OPĆA
  • ODLUKA O IZVOĐENJU RADOVA
  • ODLUKA O PROMJENI PREDSTAVNIKA
  • ODLUKA O PROMJENI PRIČUVE
  • ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI I OKONČANOM OBRAČUNU
  • KUĆNI RED
  • Obrazac-2 Zahtjev za pristup informacijama /pdf/
  • Obrazac-3 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije /pdf/
  • Obrazac-4 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija /pdf/