Energetska učinkovitost

Tijekom 2015., 2016.i 2017.godine društvo Stanouprava d.o.o.Beli Manastir bilo je angažirano u pripremi potrebne dokumentacije za Program energetske obnove višestambenih zgrada kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Program je uključivao sufinanciranje troškova energetskih pregleda i izrade energetskog certifikata, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekt energetske obnove i sufinanciranje energetske obnove zgrade provođenjem mjera uštede.

Po objavi pojedinog Natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost realizirano je sljedeće:

Obnovljene su višestambene zgrade u Belom Manastiru:

  • Ulica Republike 3
  • Ulica Republike 5
  • Trg Slobode 18
  • Trg Slobode 33.

Ukupna vrijednost investicija na obnovi zgrada iznosila je oko 2.753.107,oo kuna. Od ukupne vrijednosti investicije Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirao je 80%, a suvlasnici zgrada 20% i to osiguranjem sredstava putem kredita kod poslovne banke.

Za energetsku obnovu pripremljeni su projekti za višestambene zgrade:

Beli Manastir

  • Ulica Bele Bartoka 5,
  • Ulica Dr. Franje Tuđmana 5,

Batina

  • Trg Slobode 6

Navedene zgrade će u dogovoru sa suvlasnicima biti nominirane i prijavljene na slijedeći Natječaj koji bude raspisao i objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost .

U pripremi su projekti za višestambene zgrade na području Darde, Belog Manastira i Kneževa te koje će u dogovoru sa suvlasnicama biti nominirane za energetsku obnovu.